Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Ayşem Akasya da vizyonumuz;

 çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları aynı zamanda MEB’in okulöncesi eğitim programı çerçevesinde, evrensel, bilimsel temelli, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem veren, özgün, yaratıcı ve orijinal ürünleri ve fikirleri destekleyen bir eğitim anlayışı ve aile katılımını önemseyen yaklaşımla eğitimine devam edebilen bir kurum olmaktır.


KENDİM YAPABİLMEM İÇİN BANA YARDIM ET ;


Montessori eğitim yönteminde ana felsefemiz; yaşayarak kazanılan deneyimler ile çocuğun bulunduğu gelişim düzeyinden bir üst basamağa geçmesine olanak sağlanmasıdır. Çocuğu yetişkinlik yıllarına ve yaşama hazırlayan bu deneyimler çocuğun kişiliğinin oluşumunda onu desteklemek ve yol göstermek için kullanılacak bir araçlar olarak kabul edilir.


Amacımız, geleneksel program çerçevesinde yer alan kalıpçı yaklaşımdan sıyrılarak çocuklara bilgi yüklemek değil, demokratik, bilgiyi keşfeden, araştırmacı, yaratıcı, öz disiplin ve benlik saygısı gelişmiş, kendini iyi ifade edebilen bireyler yetiştirebilmek için çocukların aktif katılımının sağlanacağı, öğretmenin gizli planlayıcı ve yönlendirici olduğu uygun ortamlar hazırlamaktır.

image
02164935104